Følg os på

Facebook

- KLIK her

Onsdag d. 27. marts 2024

 

 

Kære medlem

 

Det er tid til den årlige generalforsamling, som vi i år holder:

 

Torsdag den 18. april 2024, kl. 19:00 på Holmeagerskolen.

 

Dagsorden med bilag er sendt til dig på mail.

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Det vil sige, at det er her, vi beslutter vores forenings fremtid inden for de grænser, som vedtægterne giver.

 

Bestyrelsen har et stort ønske om at ændre vores vedtægter bl.a. fordi det med de gamle vedtægter har vist sig svært at søge fonde for penge til bl.a. udstyr.

 

I henhold til vores vedtægter kræver det, at 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. De gældende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er vedhæftet.

 

Hvert tilstedeværende medlem har én stemme. Unge under 15 år kan stemme via en forælder.

 

Hvis der ikke er nok til stede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at få forslaget vedtaget, så det er vigtigt, at du møder op den 18. april 2024.

 

På bestyrelsens vegne

Erik Jensen

Formand

 

 

Klik på et link

 

Gældende vedtægter

 

Dagsorden

 

Bestyrelsens beretning 2023

 

Regnskab 2023

 

Budget - forslag 2024

 

Forslag til nye vedtægter